Scriem proiectul conform ideii dumneavoastră de afaceri, elaborăm planul de afaceri, efectuăm studiile de marketing necesare, previziuni financiare, etc.

Planul de afaceri este un instrument esenţial în activitatea de planificare/conducere a unei afaceri. Planul de afaceri este un document care descrie afacerea, resursele de care dispun proprietarii acesteia, piaţa, activităţile care urmează să fie întreprinse, rezultatele vizate. Planurile de afaceri se deosebesc prin formă şi conţinut.

Elaborarea planului de afaceri poate avea în vedere:

  • afaceri noi (instrument de lucru pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri)
  • afaceri existente, în derulare (instrument de management al unei firme). În structura planului de afaceri sunt incluse elemente şi informaţii subordonate obiectivelor vizate.

Etape ale elaborării planului de afaceri:

  • documentarea, culegerea informaţiilor;
  • planificarea efectivă a activităţii firmei;
  • redactarea propriu-zisă a planului.

Ce îți oferim

     Confidențialitate

     Respect

     Pasiune

     Calitate

     Integritate

Alege o echipă de profesioniști!