Oportunitate pentru primării. Finanțare de până la 1.000.000 de euro pentru modernizarea drumurilor agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat că relansează în această toamnă submăsura 4.3A – investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta infrastructură de acces agricolă. Prin această submăsură, primăriile din mediul rural vor putea primi până la 1.000.000 euro pentru a construi sau reabilita drumuri agricole.

Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor, cât și eficientizarea utilizării apei în agricultură.

Scopul programului de finantare este construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme.

Beneficiari eligibili: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora (comune/orase/municipii).

Valoarea finanțării nerambursabile: maxim 1.000.000 Euro/proiect.

Intensitatea finanțării este 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Criterii de eligibilitate:

  • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția;
  • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de min 5 ani de la ultima tranșă de plată;
  • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Perioadă depunere proiecte: august – octombrie 2021.

Alocare financiară program pentru perioada de tranziție100 milioane EuroLasă un răspuns


1 + 6 =