START-UP RURAL. Până la 70.000 Euro pentru afaceri non-agricole la sate, fără bani de acasă

AFIR. sM 6.2 – „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”

Prin intermediul submăsurii 6.2. puteți obține finanțare pentru noi afaceri neagricole diverse: de la activități de producție (ex. fabricarea produselor textile), activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat, activități turistice (ex. structuri de cazare de tip camping), servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare). Programul este destinat solicitanţilor din spaţiul rural, microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole existente sau nou înfiinţate, care au atât sediul social cât și punctul de lucru în mediul rural.

Valoarea finanțării: 50.000 – 70.000 euro / proiect

Selecție proiecte: Conform punctajului din grila de evaluare

Finanțare nerambursabilă: 100%

Cofinanțare: 0% contribuție proprie

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru finanțare;
 • Start-upuri: Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia.

Forme juridice eligibile:

 • SRL, SRL-D, PFA, II, IF, SA, SNC, SCS, SCA, Societate agricolă, Cooperativă agricolă

Condiții de eligibilitate:

 •  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în mediul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în mediul rural;
 • Activitatea propusă pentru a fi realiză trebuie să fie una neagricolă;
 • Nu sunt eligibili solicitanții ai căror acționari/asociați dețin parți sociale în cadrul altor societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN ca cel propus în planul de afaceri pentru finanțare;
 • Nu sunt eligibile activitățile complementare activității de baza desfășurate de solicitant.

Categorii de cheltuieli finanțate*:

 • Activități de producție (ex. fabricarea produselor textile);
 • Activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat);
 • Activități turistice (ex. structuri de cazare de tip camping);
 •  Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare).

*Finanțarea NU se acordă pentru:

o             Cheltuieli cu achiziția de terenuri – achiziționarea de teren NU poate reprezenta un scop în sine, se acceptata în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat;

o             Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole.

Angajamente

Menținerea investiției: 3 ani

Perioada de implementare: 33 de luni

Dată estimată de lansare: Septembrie 2021Lasă un răspuns


2 + 8 =