Digitalizarea IMM-urilor  din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

 Beneficiari eligibili:

– societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor, înființate cel târziu în data 03 ianuarie 2022, înregistrate in Regiunea Nord Vest. Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

Valoarea finanțării nerambursabile: Minim 10.000 – maxim 100.000 euro

 Intensitatea finanțării:

 • 90% nerambursabil, Cofinantare 10%.

 Tipul finanțării:

 • ajutor de minimis

Dată deschidere apel proiecte: 

01.02.2024  

 •  Etapa 1: 98 de puncte

Perioada: 1 Februarie 2024, ora 10:00 – 15 Februarie 2024

 • Etapa 2: 95 de puncte

Perioada: 16 Februarie 2024 – 29 Februarie 2024

 • Etapa 3: 90 de puncte

Perioada: 1 Martie 2024 – 14 Martie 2024

 • Etapa 4: 85 de puncte

Perioada: 15 Martie 2024 – 28 Martie 2024

 • Etapa 5: 70 de puncte

Perioada: 29 Martie 2024 – 11 Aprilie 2024, ora 10:00

Categorii de cheltuieli eligibile

 a) hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

 1. b) achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 1. c) realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
 2. d) achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 1. e) achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 1. f) website de prezentare a companiei;
 2. g) servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 3. h) aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 4. i) soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 5. j) servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
 1. k) consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile, etc.

DESCARCĂ DE AICI:

Prezentarea liniei de finanțare

Ghidul Solicitantului 121 

Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul liniei de finanțare 

Grila de evaluare tehnică și financiară

Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare

Profită de oportunitate și NU RATA O FINANȚARE de până la 100.000 de euro prin ADR Nord-Vest – 121! Alege o echipă de profesioniști. Contactează-ne și solicită O CONSULTANȚĂ GRATUITĂ – Telefon 0740.119.843