Până 1.5 milioane de euro pentru IMM-urile din domeniile robotică și nanotehnologii prin ARD Nord-Vest. Proiectele se pot depune pana in 18 mai 2024.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a lansat, în consultare publică, 5 noi ghiduri ale solicitantului:

131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest – Minim 200.000 – max 1.500.000 euro. Intensitatea finanțării: max 70%; Cofinantare 30% – 50%

131.A – Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest – Minim 20.000 – maxim 200.000 euro. Intensitatea finanțării: 90%; Cofinantare 10%

131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate – Minim 200.000 – maxim 1.500.000 euro. Intensitatea finanțării: max 70%; Cofinantare 30% – 50%

131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii – Minim 200.000 – maxim 1.500.000 euro. Intensitatea finanțării: max 70%; Cofinantare 30% – 50%

121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest – Minim 10.000 – maxim 100.000 euro. Intensitatea finanțării: max 90%; Cofinantare 10%

Acestea sunt cele mai așteptate finanțări ale anului pentru mediul de afaceri din Nord-Vestul țării – județele Cluj, Satu Mare, Maramureș, Bihor, Bistrița Năsăud și Sălaj.  Ghidurile se afla in consultare publica pentru 10 zile, dupa care vor fi publicate versiunile finale.

131.C – Investiții productive în Robotică și Nanotehnologii – de la 200.000 la 1,5 milioane de euro

Beneficiari eligibili:

– IMM –uri – din regiunea de Nord Vest

Locația implementării: Mediul rural sau urban

 Valoarea finanțării nerambursabile: Minim 200.000 – maxim 1.500.000 euro

 Intensitatea finanțării:

-Intreprinderi mici și microintreprinderi Satu Mare, Bistrita, Maramures, Salaj – 70%

-Intreprinderi mici și microintreprinderi Bihor și Cluj – 60%

-Intreprinderi mijlocii Satu Mare, Bistrita, Maramures, Salaj – 60%

-Intreprinderi mijlocii Bihor și Cluj – 50%

 Tipul finanțării:

 • ajutor de stat regional pentru investiții
 • ajutor de minimis în limita a max 200.000 euro

Categorii de cheltuieli eligibile

 • Investiții în active corporale
 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme
 • fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol,
 • biogaz); energia geotermală.
 • Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt justificate ca fiind necesare şi intrinsec legate de realizarea unei investiţii iniţiale, nereprezentând reparaţii minore ale obiectivelor de investiţie.
 • Investitii in Active necorporale: max 20% din valoarea proiectului
 • active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Domeniul de activitate în care se realizează investiţia

Domeniul 1 – MATERIALE NOI

 • Materiale și bunuri inovative bazate pe/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.), inclusiv materiale obținute din reciclare noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale, care ar putea sprijini noi activități economice, noi produse în special în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrarea metalului.
 • Caracterizarea și modelarea proprietăților fizice ale materialelor necesare senzorilor integrați din microsistemele electronice inteligente
 • Dezvoltarea de materiale noi pentru printare 3D cu aplicații în domeniul construcțiilor și al mașinilor și echipamentelor.

Domeniul II.2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE

 • Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

DESCARCĂ DE AICI:

Ghidul Solicitantului 131.C 

Lista cheltuielilor eligibile în cadrul liniei de finanțare 

Grila de evaluare ETF 

Profită de oportunitate și NU RATA O FINANȚARE de la 200.000 până la 1.5 milioane de euro prin ADR Nord-Vest – 131.C! Alege o echipă de profesioniști. Contactează-ne și solicită O CONSULTANȚĂ GRATUITĂ